[Super Mini-HD]Pay It Forward หากใจเราพร้อมจะให้(ใจ) เราจะได้มากกว่าหนึ่ง [2000] ให้ข้อคิดดีๆจากการช่วยเหลือกันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

[Super Mini-HD]Pay It Forward หากใจเราพร้อมจะให้(ใจ) เราจะได้มากกว่าหนึ่ง[2000][720p][Sound:Eng][Sub:Eng/Thai] ให้ข้อคิดดีๆจากการช่วยเหลือกันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรื่องย่อ~ 
เรื่องราวของ เด็กชายแทรเวอร์ แม็คคินนีย์ ที่ทุกข์ใจกับการมีแม่ที่เสพติดแอลกอฮอล์ และหวาดกลัวพ่อที่ใช้ความรุนแรงจะกลับมา แทรเวอร์ได้พบกับครูสอนวิชาสังคมศาสตร์คนใ­หม่ซึ่งมอบหมายการบ้าน "คิดหาแนวทางเปลี่ยนแปลงโลก แล้วนำไปปฏิบัติ" แทรเวอร์แปลงความหมายของการทำความดีที่มิใ­ช่การตอบแทน แต่เป็นการทำดีต่อไป ซึ่งก็คือการทำความดีแก่ผู้อื่นต่อไปอีกสา­มคน แนวคิดเรื่องการพยายามทำความดีของแทรเวอร์­นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่เพียงต่อชีวิตของเขา แม่ของเขา และครูของเขาผู้มีบาดแผลทั้งร่างกายและจิต­ใจ แต่ยังมีผลต่อคนอื่นๆ ในวงกว้างที่ไม่รู้จักเขา อย่ามัวแต่รอให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายเริ่มต้น ดูหนังเรื่องนี้จบ ลองถามตัวเองดูไหมว่า "วันนี้เราพร้อมที่จะ Pay It Forward แล้วหรือยัง?"  

ตัวอย่าง

Downloadวิธีโหลดไฟล์จาก Ouo.io


ตัวอย่างวิธีโหลดไฟล์จาก Mega2 Responses to "[Super Mini-HD]Pay It Forward หากใจเราพร้อมจะให้(ใจ) เราจะได้มากกว่าหนึ่ง [2000] ให้ข้อคิดดีๆจากการช่วยเหลือกันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่"